یک زمانی خط های اتوبوسرانی تهران, ساده و رُند بودند. مثلا “خطِ یک” که یکه و تنها از پارک شهر می بردت تجریش.