آلیسوم گیاهی‌ست علفی، یک تا چندساله، بومی غرب آسیا، جنوب اروپا، شمال آفریقا و آمریکا با ۱۷۰ گونه متنوع و رنگ گل‌های بسیار زیبا است.