آخرین شماره مجله پلاک52

نویسنده: گروه فرهنگ و هنر پلاک ۵۲