آلودگی هوای تهران و کلانشهرها معضل تازه ای نیست. امسال اما، سر و کله یک عامل دیگر در آلوده کردن هوا پیدا شد: مازوت!

برخی از مسئولین محترم هم مردم را مقصر اصلی آلودگی هوا اعلام کردند. در نمودار جامعی که ذیلاً تقدیمتان کرده ایم به درستی اثبات شده که مسئولین محترم راست می گویند. مقصر اصلی حقیقتاً مردم هستند.

از همین نویسنده بخوانید : کمی شوخی با حافظ

برای آن که اطلاعات نمودار را بهتر درک کنید، در ابتدا به گزاره های زیر توجه کرده و سپس به مطالعه نمودار ما بپردازید:

گزاره اول:

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خطاب به مشترکان محترم:

یک لباس بیشتر می پوشم، یک درجه دمای اطاق را کمتر می کنم، نمی گذارم یک هم وطن بی برق و گاز بماند.

گزاره دوم:

رئیس سازمان محیط زیست (برای عبور از بحران آلودگی هوا) :

مردم در رختخواب لخت شوند، در اتاق نشیمن لباس بپوشند.

گزاره سوم:

مجدداً رئیس سازمان محیط زیست:

مردم یا قطعی برق را بپذیرند یا ناچاریم مازوت سوخته شود.