همه ساله یازده نوامبر در کانادا و بسیاری از کشورهای جهان روز بزرگداشت یاد و خاطره سربازانی است که از زمان پایان جنگ جهانی اول قهرمانی ها و رشادت های به یادماندنی از خود نشان داده اند. شایسته است که در این روز به نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز زنان که دوشادوش مردان در جبهه های جنگ از خود رشادت و دلاوری ها نشان داده اند بیشتر توجه شود و این بهترین پاسخ به کسانی خواهد بود که هنوز در برخی از جوامع بشری برابری جنسیتی زنان با مردان را بر نمی تابند و به دلیل تنگ نظری ها، یا با نادیده گرفتن حقوق اساسی آنان، اجازه رشد و شکوفایی استعدادهای زنان را به آنها نمی دهند.

روز یازده نوامبر یادآور زنان قهرمان کانادایی چون مارگارت مک دونالد، السی مک گیل، لورا سکورد،  مونا لوییز پارسونز  و مری گرییز رید است که خاطره قهرمانی ها و از جان گذشتگی های آنان در راه دفاع از وطن هیچوقت از یادها نخواهد رفت.

ویکتوریا پارک ، یاد قهرمانان را گرامی می دارد

اما به یاد داشته باشید که فداکاری ها و قهرمانی های زنان به گونه های دیگری هم در پشت جبهه های جنگ ها در گوشه و کنار جهان ظهور و نمود پیدا کرده است. پاسداری از کیان خانواده و تامین تدارکات و نیازهای نظامیانی که در جبهه های جنگ رو در رو با دشمن مشغول نبرد هستند، وظیفه بسیار سترگی است که بار سنگین آن بر دوش زنان بوده و هست و این واقعیتی است که در همه جنگ ها، چه منطقه ای و چه بین المللی مصداق پیدا کرده است.

زنان خلبان کانادایی در جنگ جهانی دوم


پس در روز  یازده نوامبر به احترام تمام قهرمانان ، به ویژه زنان حماسه آفرین کلاهمان را از سر بر می داریم و به روح شان درود می فرستیم.