باستان‌شناسان در عراق در جریان کاوش بقایای شهری تاریخی و گمشده که ظاهرا قسمت‌های از شهر اربابی دستگرد  است، چندین گذرگاه مخفی را شناسایی کرده‌اند. این شهر زمانی پایتخت دوم ساسانیان به شمار می‌رفت.

کاخ دستگرد یا دستگرد خسرو یا قلعه دستگرد اقامتگاه خسرو پرویز بود. نویسندگان عرب آن را الدسکره یا دسکره الملک می خوانده‌اند. محل کاخ دستگرد، در کنار یک شاهراه نظامی بود که از بغداد به همدان می‌رفت. این کاخ ۱۰۷ کیلومتر از پایتخت تیسفون، فاصله داشته و نزدیک شهر قدیم ارتمیته قرار داشته‌است.

سکه طلا خسرو دوم ( خسرو پرویز)

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، باستان‌شناسان در استان دیاله در شرق عراق در بررسی‌های باستان‌شناسی خود به معابری زیرزمینی برخورده‌اند که به نظر می‌رسد راه‌های مخفی منتهی به کاخی باشد که در این شهر تاریخی بنا شده بود.

باستان‌شناسان برآورد می‌کنند که این شهر یافت شده در محدوده شهر مقدادیه در شمال‌ شرقی استان دیاله بیش از ۱۴۰۰ سال پیش بنا شده و بارها مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته‌ است.

احمد عبدالجبار خمس، سرپرست باستان‌شناسان دیاله، می‌گوید که عملیات اکتشاف با استفاده از روش‌های ترکیبی از جمله فناوری‌های شبیه‌سازی مدرن، نقشه‌های تاریخی، نمونه‌برداری‌های ماهواره‌ای، و رجوع به اسناد تاریخی صورت می‌گیرد.

بر اساس برآورد باستان‌شناسان این شهر، که یکی از مهمترین شهرهای ساسانیان محسوب می‌شد، احتمالا اقامتگاه تابستانی خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، بود.

مطالعه کنید :

قربانی در تاریخ | قسمت سوم : دین یهود

آتشکده چک چک، یادگار دختر یزدگرد سوم

خمس می‌گوید که یافته‌ها حاکی از آن است که «این شهر مرکز اقتصادی و نظامی مهمی بوده است و از آن جا که در ساخت بنای آن خشت، شیر، و گل به کار رفته است احتمالا مرکز اقامت شاهزادگان و خاندان سلطنتی بوده است.»

زندگی در این شهر ظاهرا بعداز حمله اعراب هم ادامه داشته، اما محوطه درونی کاخ مورد دستیازی قرار نگرفته و حتی مسجدی که بنا شده بیرون عمارت ملکی ساخته شده است.

 تصویربرداری ماهواره‌ای در کنار بررسی‌ها حاکی از آن است که این شهر احتمالا یکی از مکان‌های جلوس پادشاه ساسانی بوده است و در سرسراهایی وسیع ایجاد شده بر ستون‌ها، او میهمانان و دیدارکنندگان را به حضور می‌پذیرفته است.