اما این ویروس (که خیال رفتن ندارد) را بهتر بشناسیم:

کرونا؛ به ضم  ک  و مدح  ا ! گروهی این ویروس را تولید آمریکای جهانخوار دانستند و عقیده داشتند که با رفتن ترامپ او نیز خواهد رفت! که تقریبا همین هم شد.

 

این طنز را با صدای نویسنده گوش کنید

و عده‌ای آن را سوغات چین دانستند و می‌گفتند چون این کشور خیالِ سواری گرفتن از جهان را دارد این ویروس را ساخته تا اقتصاد جهان را تضعیف نموده و خود بر خر مراد سوار شود که گفته‌اند:

گهی چین به پشت و گهی پشت به چین!

بسیاری از دولتمردان جهان آن را شوخی دانسته و بدون هرگونه شناختی از این ویروس و بدون سوات! هر آن سخنی بیهوده بر زبان می راندند به قول معروف:  آنی ور آنی تایم!  و به ماسک اعتقادی نداشتند کسی هم در کنارشان نبود که موقع فک زدن تذکر دهد که :  دهانت را ببند  (لااقل با ماسک!)

 

در نظر بیاورید که روزهای زیادی تعطیل باشید ولی نتوانید بروید شمال! و این امر در تاریخ ایران بی سابقه بوده و نوعی سنت شکنی محسوب می شود.

که در نهایت این ویروس شوخی شوخی جان بسیاری از مردمانشان را گرفت. این ویروس در بین اشخاص و صنوف و گروه ها به نام های مختلفی صدا زده می‌شود. برخی او را  کروناز  می خوانند و می گویند که:

این ویروسا؛ کرونازن! نه کرونا  

بعد گروهی فیمینیست گفتند چرا واژه‌ی  زن  را به کرونا اضافه می کنید؟ اگر راستش را می‌گویید آن را  کرونامرد!  بنامید.

باری!. در میان مردم عام کشورهای مختلف این ویروس را به نام های متفاوتی می‌خوانند. در آلمان به آن  کروناخ ، در ژاپن  کروناکی ، در آرژانتین   کرودونا ، در ایتالیا  کروناپل ، در فرانسه  کروناژ در روسیه  کروناویچ ، در هند  کروناهی ، در آمریکا به آن  کروناراحت  و  در بین سرخپوستان آمریکا به آن  او با عزراییل می‌رقصد  می گویند.

اگرچه این ویروس بی صدا کار خود را می کند ولی صدای همه را درآورده است. شیوع گسترده‌ی این ویروس در ایران، ایرانیان بسیاری را دچار پارادوکس کرده است. در نظر بیاورید که روزهای زیادی تعطیل باشید ولی نتوانید بروید شمال! و این امر در تاریخ ایران بی سابقه بوده و نوعی سنت شکنی محسوب می شود.

 

توصیه‌های بهداشتی و ایمنی برای مقابله با کوید ۱۹:

  • قبل از اینکه دستتان را در بینی خود بکنید به مدت چهل ثانیه دستان خود را با آب و صابون بشورید
  • برای ضدعفونی کردن از الکل‌های استاندارد ۷۰ درصد به بالا که در داروخانه‌ها توزیع می شود و کور هم نمی‌کند!، استفاده کنید.
  • تا حد امکان در خانه بمانید و غصه بی‌پولی را نخورید، دولت به اندازه کافی غصه شما را خواهد خورد.
  • از جایی که این ویروس بیشتر در شب ها تردد می کند مهمانی‌های شبانه‌تان را از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به ۹ شب تا ۴ صبح تغییر دهید. با این روش موقعی که ویروس درحال خواب است شما تردد خواهید کرد