کارمندان پارک ملی تایلند نه تنها در این منطقه پاکسازی می کنند، بلکه کاری کرده ‌اند که در آنجا کسی زباله نمی ریزد.

مدیریت پارک ملی خائو یای، که در فاصله کمی از پایتخت تایلند بانکوک واقع شده است، اعلام نمود:

از این پس، تمام بازدیدکنندگانی که زباله های خود را پشت سر خود در طبیعت می گذارند، آنها را از طریق پست دریافت می کنند. زباله هایی که گردشگران برجای می گذارند، نه تنها زیبایی چشم انداز را خراب می کنند، بلکه می توانند هم به محیط زیست و هم به حیوانات آسیب برسانند. برای پیشگیری از این کار، کارمندان این پارک تصمیم گرفتند تمام زباله ای را که به جای گذاشته اند به بازدیدکنندگان بازگردانند.

از آنجا که هر گردشگری باید آدرس خانه خود را در ورودی بنویسد، برای نگهبانان پارک ارسال زباله های فراموش شده از طریق پست کار سختی نیست. پوسترهایی در مورد روش جدید مجازات کسانی که دوست دارند زباله بیندازند وجود دارند، بنابراین برای خاطیان دریافت یک بسته ناخوشایند تعجب آور نیست.