درک صحیح مسائل و تحلیل درست داده ها یک ضرورت است.  در طول جنگ جهانی دوم، متفقین، الگویی بر مبنای محل سوراخ های گلوله را در هواپیماهایی که توسط آتش نازی ها مورد اصابت قرار گرفت، ترسیم کردند. آنها با تقویت مناطقی که گلوله های بیشتری دریافت می کنند – نقاط قرمزی که بر روی تصویر نشان داده شده است – سعی در تقویت هواپیما ها داشتند.

 

از لحاظ تئوریک، یک استنباط منطقی بود. به هرحال، این مناطق بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند، اما، آبراهام والد، یک ریاضیدان به نتیجه دیگری رسید:

 نقاط قرمز فقط آسیب هواپیماهایی است که قادر به بازگشت به خانه بودند.

 

آبراهام والد

 

به گفته وی، ما باید مناطقی را که هیچ نقطه ای وجود ندارد را تقویت کنیم. زیرا این مکانها مکان هایی هستند که هواپیما در اثر ضربه زنده نمی ماند.

آشنایی با پنج بانک بزرگ کانادایی

برند و برندسازی از دیدگاه ریچارد برانسون

 این پدیده را انحراف بقا یا Survival Deviation می نامند.  این اتفاق زمانی رخ می دهد که به چیزهایی که باقی مانده اند نگاه می کنیم در حالیکه باید روی چیزهایی که باقی نمانده اند متمرکز شویم.  تحلیل غلط و تفسیر اشتباه داده ها می تواند سازمان ها را به نقطه مرگ برساند. پس اگر صاحب کسب و کاری هستید، ‌مراقب دیدگاه و روش تحلیلی در قبال سازمان خود باشید.