میدلپیس، یک سازمان غیر انتفاعی است که از طریق همکاری و همفکری بانوان  سمیرا غلامی و پوران پوراقبال در دسامبر ۲۰۲۰ در کانادا به ثبت سازمان شرکت‌های بریتیش کلمبیا رسیده است. هدف و برنامه این سازمان ارائه خدمات آموزشی بهداشت روان از طریق سمینار‌ها و کارگاه‌های حمایتی می‌باشد :

Middlepeace Clinical Counselling Society

Unit F, 299 24th Street, West Vancouver BC, V7V 4G9

Tel: 778-883-0591 (Clinical Inquiries)

Tel: 672- 514- 3369 (Program Inquiries)

www.middlepeace.com

تماشا کنید : گپ و گفت با پوران پور اقبال و سمیرا غلامی