اپیزود سوم : تفاوت ها در نرخ بهره ثابت و متغیر وام بانکب

اپیزود در یک نگاه:
  • نرخ بهره ثابت (Fixed rate) چیست؟
  • نرخ بهره متغیر (Variable rate) چیست ؟
  • کدام یک برای ما بهتر است؟

خانم زری مجد آماده راهنمایی و پاسخ به سئوالات شما در خصوص دریافت وام مسکن هستند.تماس: ۷۷۸۸۸۸۳۷۴۹

اپیزود دوم : انواع پیش پرداخت برای دریافت وام مسکن

اپیزود در یک نگاه:
  • انواع پیش پرداخت برای خرید مسکن
  • باید ها و نباید ها درباره پیش پرداخت برای دریافت وام مسکن (مورگیج)
  • تفاوت پیش پرداخت در خرید خانه اول

خانم زری مجد آماده راهنمایی و پاسخ به سئوالات شما در خصوص دریافت وام مسکن هستند.تماس: ۷۷۸۸۸۸۳۷۴۹

اپیزود اول : باید ها و نباید ها در دریافت وام مسکن

اپیزود در یک نگاه:
  • باید ها و نباید ها قبل از دریافت وام مسکن (مورگیج)
  • شرایط دریافت وام مسکن با ۵٪ پیش پرداخت
  • حمایت های ویژه دولت کانادا برای خانه اولی ها

خانم زری مجد آماده راهنمایی و پاسخ به سئوالات شما در خصوص دریافت وام مسکن هستند.تماس: ۷۷۸۸۸۸۳۷۴۹