بدون تعارف ، بیمه عمر در کانادا با زندگی مردم از تولد تا مرگ عجین است و بدون آن روزگار سخت می گذرد. طبق اطلاعات منتشر شده توسط Canadian Life and Health Insurance Association (CLHIA) ، در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹ میلیون نفر کانادایی که حدود ۷۶ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهد، تحت پوشش انواع بیمه های عمر بوده اند.

از نکات قابل توجه دیگر، تعداد بالای شرکت های بیمه و پویایی این صنعت در کانادا است. مطابق آخرین گزارشات رسمی، تعداد ۱۵۶ بیمه گر از عمر ، سلامت و بازنشستگی مردم محافظت می کنند.

از این تعداد، ۲۲ میلیون نفر با سرمایه هنگفتی معادل ۸/۴ میلیارد دلار تحت پوشش انواع بیمه های عمر و سرمایه گذاری و ۲۶ میلیون نفر از بیمه های درمان تکمیلی بهره برده اند. اندوخته بازنشستگی ۸ میلیون کانادایی هم توسط شرکت های بیمه عمر مدیریت می شود.

وضعیت بیمه های عمر و درمان در کانادا – سال ۲۰۱۸

چه تعداد شرکت بیمه در کانادا فعالیت می کند؟

از نکات قابل توجه دیگر، تعداد بالای شرکت های بیمه و پویایی این صنعت در کانادا است. مطابق آخرین گزارشات رسمی، تعداد ۱۵۶ بیمه گر از عمر ، سلامت و بازنشستگی مردم محافظت می کنند. تعداد بالای بیمه گران در مقایسه با جمعیت نسبتا کم کانادا جالب توجه است.جالب است که شرکت های بیمه عمر کانادایی در ۲۰ کشور دنیا فعال هستند و ۳ بیمه گر کانادایی در ترکیب ۱۵ بیمه گر عمر بزرگ دنیا قرار دارند.

در سال ۲۰۱۸ میلادی بیمه گران کانادایی به دارندگان بیمه های عمر معادل ۹۲ میلیارد دلار یا هر هفته حدود ۸/۱ میلیارد دلار خسارت پرداخته اند.

کانادایی ها در سال چقدر از بیمه ها خسارت می گیرند؟

پرداخت کامل و به موقع خسارت در طول سال ها باعث به وجود آمدن حس اعتماد در بین مردم به شرکت های بیمه شده باشد. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۸ میلادی بیمه گران کانادایی به دارندگان بیمه های عمر معادل ۹۲ میلیارد دلار یا هر هفته حدود ۸/۱ میلیارد دلار خسارت پرداخته اند. این میزان پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن ۳/۴ درصد و در طول یک دهه گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. جالب است که بیش از ۹۰ درصد منافع به بیمه گذاران در زمان حیات پرداخت شده و رفاه اقتصادی بیشتری برای مردم در طول حیات به همراه داشته است.

رابطه بیمه و شادی

شاید بهره مندی بیشتر مردم از بیمه های عمر تاثیر مستقیمی بر اینکه مردم کانادا جزو ۱۰ کشور اول شاد دنیا هستند داشته باشند. در سال ۲۰۱۸ شرکت های بیمه کانادایی هر هفته ۸/۱ میلیارد دلار به مردم پرداخت کرده اند پرداختی شرکت های بیمه کانادایی به دارندگان بیمه نامه های عمر و سلامتی به شرح زیر بوده است:

  • پرداختی بابت بیمه های عمر معادل ۵/۱۲ میلیارد دلار شامل ۲/۷ میلیارد دلار سرمایه فوت و ۳/۵ میلیارد دلار مجموع پرداختی به بیمه گذاران بابت خسارت از کارافتادگی ، بازخرید و سود سرمایه گذاری ( dividend) ،
  •   ۳۶ میلیارد دلار پرداختی برای بیمه های درمان تکمیلی شامل ۷/۱۱ میلیارد دلار بابت هزیه داروهای نسخه دار که به تنهایی معادل ۳۵ درصد پرداختی مردم در کانادا بابت خرید این داروها بوده است.
  • حقوق و منافع بازنشستگی معادل ۷/۴۸ میلیارد دلار که در طول ۱۰ سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.

اشتغال زایی درصنعت بیمه در کانادا

شرکت های بیمه عمر و سلامت در توسعه کشور و ایجاد رونق اقتصادی نقشی بسیار مهم و تاثیر گذار را بازی می کنند. این شرکت ها نه تنها در سال گذشته ۷۸۰ میلیارد دلار در زیرساخت های کشور سرمایه گذاری کرده اند بلکه خود ۱۵۶،۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم هم ایجاد کرده اند که در طول ۱۰ سال گذشته به صورت میانگین ۵/۲ درصد در هر سال رشد داشته است.

مطابق اعلام CLHIA، در سال ۲۰۱۸ از هر ۱۰۰ هزار پرونده خسارت فقط ۱ مورد منجر به شکایت از شرکت بیمه شده است که نشان از اهمیت مشتری مداری در صنعت بیمه عمر کانادا دارد.