نمایش دوازده در قالب یک رویداد واقعی اتفاق می‌افتد. صحنه‎ای که در آن حرکتی تدریجی و لایه لایه به سمتِ حقیقتِ انسان آغاز شده و همگام با این روندِ زنجیروار تماشاگر در لذت کشف نزدیک شدن به حقیقت انسانی درگیر می‌کند.


نمایش دوازده را تماشا کنید

نمایش ۱۲ که به عنوان یکی از بهترین آثار نمایشی کارنامه کاری منیژه محامدی شناخته می‌شود، یک نمایش یکدست در اجراست که با ترکیبی هارمونیک در تمامی اجزا پیش رفته و مسیر حرکت خود در روایت رویدادها را بر اساس چالش میان حقیقت و واقعیت پیش می‌برد.

منیژه محامدی

در واقع این نمایش روایت و برداشتی آزاد از نمایش رادیویی دوازده مرد خشمگین اثر رجینالد رز است که پیرامون امر مهم قضاوت در دنیای معاصر شکل گرفته، با این تفاوت که در اجرا شاهد هستیم کارگردانِ ایرانی شخصیت‌های اصلی نمایش را از دوازده مرد خشمگین به شش زن و شش مرد تغییر داده تا از این توالی بتوان زوایای دید متفاوتی را شکل داد.