چندسالی است در ایران صحبت درباره مالیات بر ارزش افزوده ای که به حق بیمه تعلق می گیرد داغ است و موافقان و مخالفان با هم زورآزمایی می کنند. در کانادا مردم اضافه بر حق بیمه، مبلغی بابت مالیات پرداخت نمی کنند بلکه بخشی از مبلغی که به شرکت بیمه می پردازند در واقع مربوط به مالیات آن است که توسط بیمه گر به دولت پرداخت می شود و این مبالغ در هر استان متفاوت است.

 درباره مالیات پنج نکته جالب دیدم که شاید برای شما هم خالی از لطف نباشد:

  • اول اینکه مالیات برای رشته های مختلف بیمه ای متفاوت است.
  • دوم اینکه مالیاتی که به حق بیمه تعلق می گیرد کمتر از مالیاتی است که مردم بابت خرید سایر کالا و خدمات پرداخت می کنند.
  • سوم اینکه حق بیمه از مالیات دولت فدرال معاف است.
  • چهارم اینکه مالیات قابل توجهی به خسارت تعلق می گیرد و مردم عملا زمانی که مقصر هستند مالیات بیشتری می دهند نه هنگام خرید بیمه نامه.
  • و پنجم اینکه در بعضی استان ها که خطر بلایای طبیعی مخصوصا آتش سوزی بالاتر است، مالیاتی اضافه تا ۱/۲۵ ( یک و بیست و پنج صدم )درصد تحت عنوان مالیات بر آتش ( Fire Tax ) هم روی حق بیمه دریافت می کنند که صرف توسعه خدمات ایمنی و آتش نشانی در همان استان می شود.

 

صنعت بیمه در کانادا در یک نگاه – سال ۲۰۱۹

در یک اقتصاد سالم، مالیات موتور محرک زندگی است نه سنگی به پای آن. به عنوان مثال در کانادا در سال ۲۰۱۹ ،بیمه گران بیمه های اموال و مسئولیت (C&P) نه تنها تعداد ۱۳۱،۶۰۰ نفر  را به استخدام خود درآورده اند بلکه در سال قبلش ۹.۱ میلیارد دلار بابت عملکرد خود به دولت مالیات هم پرداخته اند  ( به نقل از IBC).