مستند بانوی معمار | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

مستند بانوی معمار

مستند بانوی معمار

کاری از گروه فرهنگ و هنر پلاک۵۲

 

قسمت اول : خواهران حریری

مژگان و گیسو حریری، خواهران معمار ایرانی هستند که تا کنون ۲ بار (سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲) در فهرست برترین معماران دنیا قرار گرفته و نام بلند‌آوازه‌شان در لیست ۵ زنی که دنیا را جای زیباتری برای زندگی کرده‌اند، ثبت شده است. خواهران هنرمندی که علاوه بر معماری، زیبایی را در طراحی جواهرات، طراحی مبلمان و نگارش نیز به تصویر کشیده و دامنه کارهایشان در سه قاره گسترانیده شده است.

خواهران حریری هر دو زاده کرمانشاه هستند و به دلیل حرفه‌ی پدر، سال‌های کودکی خود را در مناطق غیر شهری و نزدیک زمین‌های نفتی سپری کردند. شب‌های زیبا و روزهای پر از سکوت بیابان سبب آفرینش تصورات و دنیایی متفاوت‌تر از دنیای کودکان دیگر، برای آن‌ها شد. خواهران حریری معتقدند که کویر همه چیز را بدون کاستن از زیبایی، به سمت ماهیت خود سوق می‌دهد. دو معمار برجسته با بهره از خاطرات کودکی‌شان سعی کردند تا در آثار خود ماهیت هر پروژه را درک کرده و همیشه با یک مفهوم اصلی و تلاش برای سادگی، کارایی و پایداری محیط زیست، شروع به ساخت کنند.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp