مسابقه موسیقی مترونم | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

مسابقه موسیقی مترونم

مسابقه موسیقی مترونم

سه داور مترونم که از هنرمندان صاحب نام و محبوب در آمریکا، کانادا و سوئد هستند، به اجرای شرکت کنندگان در مترونم امتیاز می دهند. امتیازها هر داور  از ۱ به عنوان بدترین تا ۵ به عنوان بهترین اجرا است و بیشترین امتیاز ممکن برای هر شرکت کننده، پانزده خواهد بود.

مسابقه مترونم بین پنج هنرمند جوان در ایران برگزار می شود. هر شرکت کننده که بیشترین امتیاز را کسب کند، جایزه هنری پلاک۵۲ شامل تندیس مترونم و یک هزار دلار کانادا جایزه نقدی را دریافت کرده و به فصل دوم مسابقه دعوت می شود.

شرکت کننده اول : بابک شلمان

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

مدت زمان باقی مانده برای ثبت امتیاز

2021/11/27 15:31:23

شرکت کننده دوم : سارینا رضایی

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

مدت زمان باقی مانده برای ثبت امتیاز

2021/12/28 15:31:23

شرکت کننده سوم : ستاره شریفی فر

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

مدت زمان باقی مانده برای ثبت امتیاز

2022/01/28 10:31:23

شرکت کننده چهارم : سمیرا پسندیده و هلیا محمدی (گروه دوئت)

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

مدت زمان باقی مانده برای ثبت امتیاز

2022/02/28 15:31:23

شرکت کننده پنجم : پوریا جعفری

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

مدت زمان باقی مانده برای ثبت امتیاز

2022/03/29 15:31:23

معرفی برنده فصل اول مسابقه مترونم

حامیان فصل اول مسابقه مترونم