مسابقه استعدیابی موسیقی مترونم | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

مسابقه استعدیابی موسیقی مترونم

هر فصل از مسابقه استعدیابی مترونم، بین شش هنرمند جوان در ایران برگزار می شود. هر شرکت کننده که بیشترین امتیاز را از داوران و بینندگان کسب کند، جایزه هنری پلاک۵۲ شامل تندیس مترونم و یک هزار دلار کانادا جایزه نقدی را دریافت می کند و به فصل دوم مسابقه دعوت می شود.