نام مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضی، برنده جایزه فیلدز و استاد دانشگاه استنفورد مدتی است که بر تابلوی یکی از خیابان‌های شهر «مون‌پُلیه» فرانسه قرار گرفته است.

این دومین گذر شهری در دنیا است که به نام روانشاد مریم میرزاخانی شده است. پیش از این یکی از پیاده‌راه‌های منتهی به دانشکده ریاضی شهر برلین به همت شماری از دانشجویان ایرانی در این شهر به نام مریم میرزاخانی شده است.

این دومین گذر شهری در دنیا است که به نام روانشاد مریم میرزاخانی شده است.

نامگذاری معابر شهری به نام مشاهیر علمی، ادبی و هنری یکی از محترم‌ترین و ماندگارترین شیوه‌های پاسداشت میراث بشری است و طبیعتا اجرای این کار در مورد مریم میرزاخانی نیز برای ایرانیان بسیار خوشایند و الهام‌بخش خواهد بود، به ویژه آنکه مریم میرزاخانی در چهل سالگی و به شکل غم‌انگیز و تاسف‌باری از دنیا رفت.

 برخی از نام‌ها مثل کارل مارکس اقتصاددان آلمانی از سوی اعضای انجمن برای قرار گرفتن بر یک خیابان رای کافی به دست نیاوردند.

طبیعتا نامگذاری یک خیابان حتی در شهر مون‌پلیه فرانسه نیز می‌تواند خدمات او را به علم ریاضی برای نسل‌های امروز و آینده یادآوری کند.

پروفسور مریم میرزاخانی

 

جالب است که در صورتجلسه انجمن شهری مون‌پلیه آمده که این نامگذاری به پیشنهاد اعضای انجمن بوده و خیابان‌های همجوار خیابان میرزاخانی نیز به نام مشاهیری، چون ژاک دریدا (فیلسوف فرانسوی)، استیو جابز (مخترع و کارآفرین آمریکایی) و الکساندر گروتندیک (ریاضیدان فرانسوی) نامگذاری شده است.

جالب‌تر این که برخی از نام‌ها مثل کارل مارکس اقتصاددان آلمانی از سوی اعضای انجمن برای قرار گرفتن بر یک خیابان رای کافی به دست نیاوردند.