نام همایون حسینیان برای اهل مطالعه آشناست. او روزنامه نگار، نویسنده، طنز پرداز و شاعری است که درد جامعه را می شناسد و سال ها است با قلمش مرهمی بر این دردها است. طنز او عمیق است و استفاده ای که از تشبیه و استعاره در نگارش به عمل می آورد سبب می شود تا خواننده اول به فکر رود و بعد لبخند را به نویسنده هدیه دهد.

همایون حسینیان

همایون حسینیان سابقه درخشانی در عرصه فرهنگ و هنر دارد. او زمانی ستون ‌نویس ثابت روزنامه اعتماد ملی در صفحه شب‌نامه (طنز) و عضو هیات تحریریه هفته‌نامه چلچراغ و ماهنامه طنز خط خطی بود و اکنون بالغ بر پانصد مطلب، مقاله، گزارش و مصاحبه را در زمینه‌های گوناگون، در نشریات مختلف به چاپ رسانده است. نام ستون او در پلاک ۵۲، واکسیناسیون است که با سیری در نوشتارش می بینیم که نامی برازنده است. واکسیناسیون را بخوانید و یا با صدای همایون بشنوید و لذت ببرید.