فرقی نمی کند که رضا حسین پور برایت داستانی از خاطرات کودکی اش را تعریف کند یا قصه ای شبانه را. هر کدامش که باشد اصیل است مانند قدیم ها و ما را به زمانی می برد که محبت بیشتر بود. داستان ها و صدای گرم او مخصوصا برای ما که از وطن مادری مهاجرت کرده ایم، مانند نوشدارویی است قبل از اینکه در این طرف دنیا در غربت، غرق شویم.

رضا حسین پور

رضا حسین پور سال ها در کلاس هاس درس مدرسه و دانشگاه،‌ برای پرورش نسلی که در کنار علم معرفت را هم لمس کنند، با عشق، گچ بر روی تخته کشیده و موهایش سفید شده است، رنگ موی پدران ما. خاطرات کودکی من و قصه های شبانه رضا حسین پور را در پلاک ۵۲ بخوانید و یا به پادکست ها با صدای او گوش دهید.