علی مومنیان در هر شماره پلاک ۵۲ ، میزبان ما در پای بساط عشق است و برایمان از ادبیات و ادیبان با ادب می گوید. آن هایی که کمتر شناخته ایم و یا باید بیشتر بشناسیم.

علی مومنیان

علی مومنیان، خواننده و مدرس آواز ایرانی و استاد دانشگاه است که تا کنون آلبوم های سپاس، نقش ها، شهر نیستی و رد پای تو از او منشر شده اند. ضمنا کتاب ردیف موسیقی کودکان (جلد اول ماهور) یکی از آثار ارزشمند او در حوزه موسیقی سنتی است. پای بساط عشق را بخوانید و یا به آن با صدای علی مومنیان گوش بسپارید.