محمد مفتاحی را شاید بتوان یکی از شیفتگان شعر و ادبیات پارسی دانست. او بیست و پنج سال پیش با ورود به دانشکده ادبیات فارسی مطالعه و تحقیق در این حوزه را شروع کرده است اما داستان این شیفتگی به دوران دبیرستان بازمی گردد.

محمد مفتاحی
او در یکی از نوشته هایش که دوری ما از ادبیات غنی پارسی را کالبدشکافی می کند می نویسد « …. فهمیدم اشکال من هم مثل بسیاری از هموطنانم بی حوصلگی و تنبلی است. از سر بازکردن و پاک کردن صورت مسئله. این که فهمیدن نظامی کار ما نیست یا دوره ی مولوی و سعدی و نظامی و حافظ تمام شده است. شاید ما از معدود ملت هایی باشیم که آثار فاخر ادبی مان را نخوانده ایم؛ یا کامل نخوانده ایم. حتی تحصیل کرده ها و آن ها که ادبیات را به عنوان رشته ی دانشگاهی خود انتخاب کرده اند، هم نخوانده اند. شاید فقط حافظ را گاهی خوانده باشیم که فالی گرفته باشیم؛ یا چند بیت از فردوسی و دیگران را در کتاب های درسی….»
محمد مفتاحی دبیر صفحه طاقچه پلاک ۵۲ است و در ستون « از پیله تا پرواز» می کوشد با بازخوانی متون کهن فارسی و بحث های مختلف پیرامون اندیشه و هنر شاعران و نویسندگان ایران، ما را با این دنیای شگفت انگیز آشتی دهد. نوشته های محمد مفتاحی را در مجله پلاک۵۲ بخوانید و یا به پادکست های او گوش بسپارید.