فیلم کوتاه تَرَک | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

فیلم کوتاه تَرَک

روز جهانی زنان فرخنده باد

HAPPY International Women`s Day

 

تَرَک
کاری از پلاک ۵۲ به مناسبت روز جهانی زنان

ما در #پلاک۵۲ باور داریم که همه با هم، می‌توانیم تغییری به وجود آوریم.ما با هم می‌توانیم به تلاش ها برای ایجاد جهانی زیباتر مبتنی بر برابری جنسیتی یاری رسانیم.

The Crack
By PELAK52, on the occasion of International Women’s Day

In #PELAK52 we believe that together we can make a difference. Together we can contribute to creating a more beautiful world based on gender equality.

Official Trailer

تشکر ویژه - Special Thanks