به گزارش پلاک۵۲، حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز با حضور ۹۲ اثر از هنرمندان عراق، مصر، مراکش، لبنان، سوریه، ایران، فلسطین، امارات و… برگزار شد. از ایران نیز ۸ هنرمند با ۱۴ اثر در این حراج حضور داشتند و در نهایت ۸ اثر به مبلغ ۴۴۲۹۶۶ یورو فروخته شد.
سه اثر گرانقیمت این حراج متعلق به هنرمندان عراقی و ایرانی بود. در رتبه نخست اثری از جواد سلیم از عراق قرار گرفت که ۹۹۷,۴۴۳ یورو چکش خورد.

رتبه دوم نیز به همین هنرمند اختصاص یافت و تابلوی دیگری از او ۲۳۸,۱۳۷ یورو فروخته شد.جایگاه سوم متعلق به حسین زنده رودی بود و اثر او با عنوان «دال+دال+دال» ۱۴۸,۹۴۷ یورو چکش خورد.

حسین زنده رودی بود و اثر او با عنوان «دال+دال+دال»

در رتبه ششم تابلوی کاهگلی «همگرایی» اثر مارکو گرگوریان قرار گرفت که ۱۱۱,۷۸۴ یورو فروخته شد. جایگاه هفتم نیز به اثری از مجموعه درختان سهراب سپهری اختصاص یافت که ۱۰۵,۸۳۸ یورو چکش خورد.


شرکت کننده دوم مسابقه موسیقی مترونم


شما داور چهارم هستید : به سارینا از ۱ تا ۵ امتیاز بدهید


پلاک ۵۲ را در اینستاگرام دنبال کنید

از میان چهار اثر مارکو گرگوریان که در این حراج حضور داشت، تابلوی درخت زندگی ۱۶,۶۴۸ یورو و تابلوی دنیای ماشینی ۴۴,۸۹۲ یورو چکش خورد.

فروش میلیاردی چهاردهمین حراج تهران اعلام شد

معروف ترین معماران ایرانی را بشناسید

تابلوی تلاقی، اثر «گریگوریان»

پلاک ۵۲ را در تلگرام دنبال کنید

یک اثر از صادق تبریزی ۶,۰۶۴ یورو فروخته شد.
اثری از جعفر روحبخش ۶,۳۶۸ چکش خورد.
یک اثر از اردشیر محصص  ۲,۴۲۵ یورو فروخته شد.
همچنین آثاری از محمد احصایی، بیژن رفعتی، اردشیر محصص، صادق تبریزی، جعفر روحبخش و مارکو گرگوریان در این حراج به فروش نرفت.