غلامحسین صَدیقی معروف به دکتر صدیقی (۱۲ آذر ۱۲۸۴–۹ اردیبهشت ۱۳۷۰) استاد دانشگاه تهران و وزیر پست، تلگراف و تلفن (در دولت اول) و وزیر کشور و نایب نخست‌وزیر (در دولت دوم) محمد مصدق بود. دکتر صدیقی از آورندگان دانش جامعه‌شناسی به ایران و از مؤسسان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (وابسته به دانشگاه تهران) بود.

 

وی همچنین سال‌ها عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران بود. به پاس خدمات او یادنامه‌ای با عنوان همه هستی‌ام نثار ایران، یادنامه غلامحسین صدیقی را پرویز ورجاوند در سال ۱۳۷۲ منتشر کرد.

مطالعه کنید :

نگاهی به تاریخ حمله به مراکز دیپلماتیک در ایران 

مردی که به دیکتاتور سلام نکرد. او کیست؟