یک خبر در فضای مجازی درباره آتش‌سوزی در بریزبن استرالیا پخش شد که بسیار خبرساز شد. علت توجه بالا به این خبر به خاطر آتش‌سوزی نبود. در این حادثه، اتفاق جالبی افتاد که باعث شد این خبر مورد توجه قرار بگیرد.

در این اتفاق خانه‌ای آتش گرفته بود. صاحب خانه در خانه و خواب بود و اصلا متوجه این حادثه نبود. این مرد یک طوطی داشت که در بیرون از خانه زندگی می‌کرد.

وقتی پرنده دید که خانه آتش گرفته است و صاحب خانه خواب است، سریع دست به کار شد. پرنده به پشت پنجره رفت و با کوبیدن نوک خود به شیشه سعی کرد که این مرد را بیدار کند. پس از آن‌که پرنده او را از خواب عمیق بیدار کرد، مرد به سرعت از جای خود بلند شد و خانه را ترک کرد و از این اتفاق بزرگ که می‌توانست جان او را از بگیرد، نجات پیدا کرد.

این مرد اهل بریزبن استرالیا گفت:

من صدای ضربه‌ای را شنیدم و اریک شروع به فریاد زدن کرد. بنابراین از خواب بیدار شدم و بوی دود استشمام کردم و متوجه این اتفاق شدم. به سرعت از خانه بیرون آمدم دیدم که آتش همه خانه در بر گرفته و خانه به طور کامل در حال سوختن است.