حسن فرهنگی، نویسنده‌ی ایرانی، در سال ۱۳۴۹ در تبریز به دنیا می‌آید. پیش از این رمانی از او با نام  نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد  کاندیدای بهترین رمان جایزه‌ی ادبیات شده، و رمان دیگرش  خاطرات عاشقانه‌ی یک گدا  جایزه‌ی مهرگان ادب را به خود اختصاص داده است. وی به جز نوشتن داستان، مسئولیت‌های متعدد اجرایی نیز به عهده می‌گیرد که از آن میان می‌توان به برگزاری جشنواره‌های داستانی متعدد، تأسیس خانه‌ی داستان ایران، راه‌اندازی فعالیت‌های فرهنگی موزه‌ی دکتر سندوزی ومدیریت اجراییِ نخستین جشنواره‌ی طراحی ایران اشاره کرد.

 

ماهی قرمز کوچولو
از تلخ رود تبریز

تا اینجا

این همه راه را

برای آه کشیدن نیامده بود.


این شعر را با صدای حسن دلاور بشنوید


آمده بود تن تلخش را

با لب های شیرین تان

بپوشاند!

ماهی قرمز کوچولو
از تلخ رود تبریز

تا اینجا

این همه راه را

برای آه کشیدن نیامده بود.


گپ و گفت با ابوالفضل جغتایی – پسر سبز طبیعت

فیلم کامل را تماشا کنید


آمده بود در رودهای شما

مادران مهربان آب ها را ببیند

دختران گیسو بلند خورشید را

و پسران آبی باران را

که برای رسیدن به لبانتان چون او

بی تابانه از آسمان

به رودهای شما می پیوستند.

نه نشد!

باید از اول بنویسید

ماهی قرمز کوچولو
با پسران آبی باران هم قسم شد

که بروند

بروند

بروند

تا آن سوی آبی

که نه آبی هست و نه رودهای تکراری

حتی اگر داد بزنید نرو

می روند

این ها سرنوشت تکراری رودها را دوست ندارند

با دلتنگی از کنارتان می روند.

با گریه و دلتنگی!

 

حسن فرهنگی
مجموعه شعر: دوستت دارم اما آهسته