مشکل ما خود به خود حل می شود
با دو تا فرمول و کد حل می شود


به این شعر از زبان افشین حر گوش کنید


روز و شب در حال حل مشکلیم
مشکلی هم حل نشد حل می شود

گاه با آجیل و گاهی با دعا
گاه با فال نخود حل می شودگرچه اعصاب من و تو خط خطی است
با غلطگیر و اتود حل می شود

زخم جانت هم که درمان دارد و
با کمی تنتور ید حل می شود


اشعار طنز از زبان افشین حر:

تاکید می کنیم پس هستیم

حکایت آن شهباز که دل در گرو عشق کبوتری کرد

کمی شوخی با حافظ


چالش تاریکی و جهل و گناه
با دو تا لامپ و دیود حل می شود

چند تایی پینه بر تنبان بزن
معضل دنیای مد حل می شود

مشکل افسردگی با دُووَ دُو
دُووَ دُووِ رامبد حل می شود

با دو بوسه مشکلات ازدواج
لای در، پشت کمد حل می شود

بی خیالی طی بکن زیرا که هر
معضلی با این متد حل می شود