حسن دلاور در هر شماره پلاک ۵۲ ، ما را به مهمانی شعر دعوت می کند. او در صفحه شعرانه خود، اشعاری از ادبیات معاصر را به دقت برای ما بر می گزیند و به زیبایی می خواند. خوانش او سرشار از احساس است چون به شعر عشق می ورزد و شاعرانه زندگی می کند.

حسن دلاور

حسن دلاور،‌ کارشناس ادب فارسی، معلم رسمی آموزش و پرورش و ویراستار کتب ادبی است. شعرانه را بخوانید و یا با صدای حسن دلاور به آن گوش بسپارید.