گزارش تازه سازمان هواپیمایی کشوری از پیشرفت تحقیقات انجام شده درباره سقوط هواپیمای مسافر‌بری اوکراین که اواخر سال گذشته با شلیک پافند موشکی سپاه سرنگون شد، از مجموعه نقص‌های ارتباطی و اشتباهات فاحش در امر تصمیم‌گیری حکایت دارد.

سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد

پیشرفت تحقیقات انجام شده درباره سقوط هواپیمای مسافر‌بری اوکراین که اواخر سال گذشته با شلیک پافند موشکی سپاه سرنگون شد، از مجموعه نقص‌های ارتباطی و اشتباهات فاحش در امر تصمیم‌گیری حکایت دارد. این گزارش که در ۲۴ محور و چند بند توضیحی و تحلیلی تنظیم شده، به زنجیره‌ای از خطاهای انسانی اشاره می‌کند که بر اساس آنچه نتیجه‌گیری شده در صورت حذف هر کدام، این حادثه تلخ می‌توانست هرگز اتفاق نیافتد.

مهم‌‌ترین نکته در گزارش یاد شده، تایید این موضوع است که هواپیمای اوکراینی پیش از بلند شدن، جواز پرواز را که از سوی مرکز هماهنگی شبکه پدافند صادر شده بود توسط برج مراقبت دریافت کرده بود.

مهم‌‌ترین نکته در گزارش یاد شده، تایید این موضوع است که هواپیمای اوکراینی پیش از بلند شدن، جواز پرواز را که از سوی مرکز هماهنگی شبکه پدافند صادر شده بود توسط برج مراقبت دریافت کرده بود. در این گزارش آمده است که پس از شلیک نخست، با توجه به تداوم سیر حرکتی هدف، دومین موشک نیز به سوی هواپیما شلیک می‌شود.

شماره هشتم پلاک ۵۲

دو نکته مهم دیگر که در این گزارش به عنوان علل اصلی بروز حادثه بر آن تاکید شده:

اشتباه در تنظیم موقعیت‌یاب راداری سامانه پدافند موشکی و خطای انسانی ناشی از شلیک بدون دریافت مجوز از سوی مقام ذی‌صلاح است. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود به جابجایی قبلی سامانه دفاع هوایی و خطا در تنظیم مجدد راستای شمال سیستم اشاره می‌کند و یادآور می‌شود:

این سامانه به دلیل تنظیم ننمودن صحیح مجدد شمال، دچار خطایی برابر با ۱۰۷ درجه می‌شود و در زمان پرواز هواپیمای اوکراینی، سمت اهداف و اشیاء شناسایی شده توسط سامانه با افزایشی برابر با ۱۰۷ درجه توسط کاربر سامانه دفاع هوایی مشاهده می‌شد. این رخداد آغاز ایجاد یک مخاطره است که البته در صورت اجرا و پیاده شدن سایر تمهیدات پیش‌بینی شده، می‌توانست کنترل شود.

سقوط هلی کوپتر نظامی کانادا : قهرمانان بدرقه می شوند

کاربر سامانه پدافند هوایی به دلیل تنظیم نادرست راستای شمال به اشتباه مشخصات هدف شناسایی شده را که همان هواپیمای اوکراینی است به مرکز هماهنگی اعلام می‌کند اما این پیام به دلیل نقص ارتباطی به مرکز هماهنگی ارسال نمی‌شود.

 

کاربر بدون دریافت پاسخ، به تصور اینکه هدفی متخاصم در حال نزدیک شدن به تهران است به سوی آن شلیک می‌کند.

شلیکی بدون دلیل

بر اساس این گزارش کاربر بدون دریافت پاسخ، به تصور اینکه هدفی متخاصم در حال نزدیک شدن به تهران است به سوی آن شلیک می‌کند. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود تصریح کرده که کاربر با توجه به دریافت نکردن مجوز لازم از سوی مرکز هماهنگی مجاز به شلیک نبوده است:

کابر سامانه دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مرکز هماهنگی، یک فروند موشک به سمت هدف متخاصمی که شناسایی کرده بود شلیک نمود. مطابق دستورالعمل های مربوطه در صورتی که سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مرکز هماهنگی نبوده و فرمان شلیک را دریافت نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده است.

در این گزارش آمده است که پس از شلیک نخست، با توجه به تداوم سیر حرکتی هدف، دومین موشک نیز به سوی هواپیما شلیک می‌شود. در گزارش یاد شده همچنین تاکید شده است:

مسیر حرکت هواپیما و وضعیت آن در زمان شلیک موشک اول عادی بوده و هیچ نوع عملیات پروازی که باعث گمراه کردن سامانه دفاعی شود تاکنون مشاهده نشده است.

انکار مقامات ایران

مقامات ایران پس از سقوط هواپیمای اوکراینی بر بازخوانی جعبه سیاه در محل وقوع حادثه تاکید کردند اما درنهایت با فشار دولت اوکراین موافقت کردند که جعبه سیاه برای بازخوانی به فرانسه ارسال شود. در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری تابعیت سرنشینان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی بر اساس معیارهای مختلفی از جمله اسناد ارائه شده هنگام خرید بلیط پرواز، اسناد ارائه شده جهت عبور از مرز و اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال ایران مشخص و اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، با لحاظ کردن اطلاعات موجود در ثبت احوال ایران ۱۵۲ تن از سرنشینان هواپیما ایرانی بوده‌اند؛ در حالی که در صورت استناد به اسناد ارائه شده به گذرنامه تعداد سرنشینان ایرانی پرواز یاد شده به ۱۴۶ و با لحاظ کردن مدارک ارائه شده هنگام خرید بلیط این تعداد به ۸۲ نفر تقلیل می‌یابد.

هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین روز هجدهم دی ماه سال گذشته به فاصله چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق، پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی هدف شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد.