ژاک لاکان  (۱۳ آوریل ۱۹۰۱ – ۹ سپتامبر ۱۹۸۱) پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی بود که به خاطر ایده «بازگشت به فروید» و رساله‌ای که در آن ناخودآگاه را به صورت یک زبان ساختاربندی کرده معروف شد. لاکان از تأثیرگذاران بر فلسفه در فرانسه بوده‌است.

 

 

به جز زیگموند فروید، او از زبان‌شناسی ساختارگرای فردینان دو سوسور و قوم‌شناسی ساختاری کلود لوی-استروس نیز تأثیر پذیرفت.ژاک لاکان به اذعان بسیاری برجسته ترین روانکاو بعد از زیگموند فروید قطعاً پر کارترین آنها بوده است. بیست و هفت سمینار هفتگی که در بیست و هفت جلد در دسترس است، دو مجلد به “Ecrits” یا نوشتارها که از پیچیده ترین متون قرن حاضر است و صدها مقاله از آثار او هستند. آثار لکان بالغ بر چندین ده هزار صفحه است.

لاکان در باب اخلاق، ایده پردازی بدیع و حیرت انگیزی به دست می‌دهد او بر خلاف فیلسوفانی که در باب اخلاق نظرورزی کرده‌اند به ویژه کانت، شَر و عمل شَر را برخاسته از خیر مطلق می‌داند

مطالعه کنید :

مطالعه کنید :

فرجام تلخ آخرین شهردار

دکتر غلامحسین صدیقی و پیش بینی آینده ایران