زهرا طهماسبی نمینی (مهتاب) ، مترجم، شاعر و پژوهشگر ادبی، دبیر صفحه کاناپه در پلاک ۵۲ است. او در این صفحه آثار ادبیات معاصر ایران زمین را با ضرافتی مثال زندنی که فقط از بانوان هنرمند و ادیب انتظار می رود، مورد بررسی و کندوکار قرار می دهد.

زهرا طهماسبی نمینی ( مهتاب )

زهرا طهماسبی نمینی ، کارشناس ارشد ادبیات فارسی است و آثار ارزشمندی از جمله ترجمه ی شاه اوبو آلفرد ژاری (انتشارات گل آذین)، جزیره نشین سرگردان : نقد آثار سیمین دانشور (انتشارات روزگار) تا کنون از او به چاپ رسیده است. مطالب زیر سقف نویسندگی از صفحه کاناپه را بخوانید و یا از شنیدن پادکست ها، لذت ببرید.