فقط مردها بخوانند!

در طول تاریخ همیشه مردان؛ در یک دور باطل، سعی کرده اند که خود را به زنان اثبات کنند و نیاز به توضیح ندارد که این تلاش به نتیجه نرسید.

من با بیان چند نکته مهم به شما مردان یاد خواهم داد که چگونه این تابو را بشکنید و فرمانروایی خود را بر کل جهان بگسترانید و پس از قرنها حقتان را بگیرید! فقط کافیست مو به مو این توصیه ها را اجرا کنید:
  •   برای آن که فکر نکند همه‌ی کارها را او بلد است انجام دهد همیشه ظرفها را بشورید و حداقل چهار روز در هفته پخت غذا را خودتان برعهده بگیرید!

 

هرگز در آن زمان و تایمی که به همسر یا پارتنرتان قولی داده‌اید کار را انجام ندهید چون شائبه مغلوب شدن را دارد. سعی کنید همیشه زودتر به عهدتان وفا کنید و بیخود خود را بدنام نکنید!

  •  هرگز کلید جارو برقی را به دست همسرتان ندهید حتی برای چند ثانیه
  • بهترین ، موثرترین و مخربترین سلاح برای مخالفت باهمسرتان واژه‌ی “چشم” است این سلاح را همیشه با خود همراه داشته باشید. (معجزه می کند بدمصب!)
  • هرگز در آن زمان و تایمی که به همسر یا پارتنرتان قولی داده‌اید کار را انجام ندهید چون شائبه مغلوب شدن را دارد. سعی کنید همیشه زودتر به عهدتان وفا کنید و بیخود خود را بدنام نکنید.
  • مسوولیت بیرون بردن زباله فقط برعهده یک مرد است نگذارید به راحتی این جایگاه را از شما بگیرند!
  • همیشه زیبا بودن همسرتان را به او گوشزد کنید و “چقد امروز قشنگ شدی” را از یاد نبرید. (کلی در خرید وسایل آرایش صرفه جویی خواهد شد)

مطالعه کنید :

آنچه یک کانادایی باید از ما بداند!

خاطرات یک روانپزشک؛ علوم خفیه ی مدیریت

کرونا بدتر است یا رفیق خسیس؟

 

توجه داشته باشید گل یا کادو خریدن برای همسر رشوه محسوب نمی شود گاهی دست و دلبازی بد نیست!

  • گاهی برای نشان دادن قدرتتان به همسرتان لازم است به مرمت خانه شخصا اقدام کنید. مطمئن باشید اگر از شما حساب نبرد لااقل بهتان افتخار می کند!

 


اتوموبیل زیبا
قسمت چهارم
شاه پارس


  • برای آنکه نشان دهید همیشه حرف حرف شماست به نفعتان است که هرچند وقت یک بار به او دستورهای صددرصد قابل اجرا دهید و تا به آن عمل نکند بی خیال نشوید. مثلا یک بار به او دستور دهید برود استراحت کند!
  • برای ضرب شست نشان دادن واینکه به او بفهمانید در بیشتر مواقع کنترلتان دستتان نیست هنگام تماشای تلویزیون، ریموت کنترل را به دست او بدهید!
  • واژه‌ی “نه” کلیدی‌ترین واژه در یک زندگی موفق است خصوصا اگر در جای مناسب بیان شود. بطور مثال اگر پرسید: فلان بازیگر خیلی خوشگله، نه؟ شما سریع بگویید: نه! در آخر این که توجه داشته باشید گل یا کادو خریدن برای همسر رشوه محسوب نمی شود گاهی دست و دلبازی بد نیست!