اگر این سفر با موفقیت انجام شود، خانم رادرفورد جوانترین زنی خواهد بود که به تنهایی با هواپیمای کوچک به دور دنیا پرواز می‌کند.


 


او قرار است در این سفر بر فراز ۵۲ کشور پرواز کند و دو بار از روی خط استوا بگذرد. در این سفر ۷۰ توقف و ۱۹ روز استراحت برنامه‌ریزی شده است.


قرار است که خانم رادرفورد ماه نوامبر به بلژیک برگردد و سفرش را به پایان برساند.


گپ و گفت با اکرم منفرد آریا

اولین بانوی خلبان ایران ( تماشا کنید)


او گفته که بزرگترین چالش روبه‌رو سفر به مناطقی مانند شمال روسیه و گرینلند است.

او گفت: مردم زیادی در این مناطق زندگی نمی‌کنند بنابراین اگر مساله‌ای پیش بیاید شرایط کمی دشوار خواهد شد.