همین یکی دو ماه پیش بود که خط فقر دوباره سر و کله اش پیدا شد، خودش را بالا کشید و رفت. در کنار خط فقر یک شاخص اقتصادی عجیب و غریب هم هست که به آن  شاخص فلاکت : Misery index  می گویند که توسط  آرتور اکان  تبیین شده، بدین معنی که هرگاه نرخ بیکاری و نرخ تورم باهم قاطی شوند فاجعه ای بنام شاخص فلاکت رخ می دهد.

من نمی دانم هدف آرتور از تبیین این شاخص چه بوده اما هر چه بوده قطعاً می خواسته سرکوفت بزند و مفلوک بودن برخی کشورها را به رخ شان بکشد. به این بهانه، بر آن شدیم تا شاخص های دیگری را نیز خدمتتان معرفی کنیم:

شاخص طراوت

می گویند مردم کشورهای حوزه اسکاندیناوی جزء شاداب ترین و باطراوت ترین مردم دنیا هستند که البته باید کانادایی ها و استرالیایی ها را هم به آن اضافه کرد. اما مدیونید اگر فکر کنید ما از آنها عقب تریم. شاخص طراوت ما به حدی بالاست که کارشناسان نام آن را به شاخص رطوبت تغییر داده اند، مخصوصاً زمانی که برای عشق و حال به شمال هجوم می بریم.

شاخص ارادت:

در این شاخص، یک سر و گردن از دیگر جوامع بالاتریم. اصولاً ما به همه چیز و همه کس ارادت داریم. تعابیر آشنایی نظیر: ارادت دارم، ارادتمند شما، با عرض ارادت و… گویای همین مطلب است. نمونه اش همین حیاتی خودمان که ارادتش را ابتدا به ابی ورزاند اما بعد ترجیح داد مسیر ورزاندن ارادتش را تغییر دهد. البته نفس ارادت مهم است و جای ورزاندن آن اهمیتی ندارد. ما شاید ثروتمند نباشیم اما حسابی ارادتمندیم.

شاخص دخالت:

شاخصی است که در روابط خانوادگی کاربرد دارد. اگر میزان دخالت افراد در زندگی یکدیگر بین ۱ تا ۱۰ باشد نامش شاخص دخالت است، اگر بین ۱۰ تا ۲۰ باشد سماجت است، بین ۲۰ تا ۳۵  لجاجت ، بین ۳۵ تا ۵۵ وقاحت، بین ۵۵ تا ۸۰ فضاحت ، بین ۸۰ تا ۱۰۰ کثافت و از ۱۰۰ به بالا این شاخص به نکبت تغییر نام می یابد.

در محاسبه درجه بندی های مختلف شاخص دخالت، دو شاخص فرعی حضور دارند به نام های شاخص حسادت و شاخص خجالت. هرگاه شاخص حسادت بالا برود و شاخص خجالت روند نزولی داشته باشد درجه بندی های فوق الذکر تغییر می یابند.


 پیشنهاد امروز : نمایش رویای یک نیمه شب تابستان
(تماشا کنید)
شاهکار شکسپیر


 


شاخص ملاحت:

برای تعیین میزان بانمکی یا بی نمکی جوامع بشری استفاده می شود. یک نظرسنجی نشان می دهد آمریکایی ها شوخ ترین و آلمانی ها خشک ترین مردم جهان اند. من این نظرسنجی را قبول ندارم زیرا مغرضانه است و ما ایرانی ها را لحاظ نکرده. اتفاقاً ما از آمریکایی ها بانمک تریم.

قبول ندارید؟ به حجم جوک ها و لطیفه هایی که برای هر اتفاق و پیش آمد تولید می کنیم توجه کنید. حتی زمانی که سر هر چیزی جوگیر می شویم و شورش را در می آوریم در واقع نشان دهنده درصد بالای نمک در خصوصیات جامعه ایرانی است.

شاخص ضخامت:

این شاخص ارتباط مستقیمی با پوست دارد و کلفتی پوست جوامع مختلف را می سنجد. این شاخص در ما بالاست. با وجود تحریم و مشکلات اقتصادی و تورم و این جور موارد، باز هم کم نمی آوریم و پوستمان حسابی ضخیم و کلفت است. حتی کووید ۱۹ هم حریف ما نمی شود.

اما ماجرای جورج فلوید نگون بخت نشان داد که امریکایی های پرمدعا در این شاخص بسیار ضعیف هستند و سریع از کوره در می روند و زودرنج هستند. حالا یک پلیسی زانوهایش را روی زمین گذاشته بوده و می خواسته بلند شود. از شانس بدش، گردن جورج دقیقاً همانجا زیر زانوی او بوده و طفلکی خفه شده است. این اتفاق کوچک اینقدر شلوغ بازی و هوچی گری دارد؟ یک خرده جنبه و ظرفیت داشته باشید. کمی روی شاخص ضخامتتان کار کنید.

برای مطالعه شما : ویروس نژاد پرستی

شاخص پت و مت:

ادوارد کرایسون، جامعه شناس معروف، زمانی که در حال تماشای کارتون پت و مت بود این شاخص را بر اساس رفتارهای این دو شخصیت ابداع کرد. بدین معنی که هرگاه شاخص های بلاهت و حماقت بالا برود، شاخص ضخامت ثابت بماند و شاخص خجالت کاهش یابد و در نهایت، شاخص رضایت در حداکثر باشد وضعیتی شبیه زندگی پت و مت پیش می آید که الگوی بسیاری از جوامع قرار گرفته.

پت و مت و تهیه شراب!


یعنی در کمال خونسردی خرابکاری می کنند و با خونسردی بیشتر راه حلی برای آن می یابند و در نهایت، راضی و خوشحال اند. یک شاخص دیگر هم در پت و مت دیده می شود که باید به آن توجه کنیم و آن شاخص حمایت است، یعنی در زمان گندکاری، از یکدیگر حمایت می کنند و هوای هم را دارند و پشت هم را خالی نمی کنند.