مقامات قضایی پاراگوئه اعلام کردند رونالدینیو ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و برادرش که به اتهام در دست داشتن پاسپورت جعلی پنج ماه است در زندان این کشور به سر می‌برنند، به زودی آزاد خواهند شد.

مقامات قضایی پاراگوئه اعلام کردند رونالدینیو ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و برادرش که به اتهام در دست داشتن پاسپورت جعلی پنج ماه است در زندان این کشور به سر می‌برنند، به زودی آزاد خواهند شد. قاضی گوستاوو آمریلا تاریخ آزادی آنان را ۲۴ اوت (۳ شهریور) تعیین کرده است.

رونالدینیو پس از پرداخت جریمه‌ای نقدی ۹۰ هزار دلاری به منظور ترمیم وجهه اجتماعی، اجازه خواهد یافت تا به کشورش بازگردد. با این حال در برزیل باید هر سه ماه یک‌بار در مقابل قضات حاضر شود.

برادر رونالدینیو، که مدیر تجاری برنامه‌های او به شمار می‌رود و متهم است که از جعلی بودن پاسپورت‌ها مطلع بوده و به همین دلیل به پرداخت ۱۱۰ هزار دلار محکوم شده است و باید هر سه ماه یک بار به مدت ۲ سال برابر قضات برزیلی حاضر شود.رونالدینیو داشتن هرگونه اطلاع از جعلی بودن پاسپورت را انکار کرده است.