روایت صابری از سعدی با تکیه بر شاه‌بیت‌های «بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار» آغاز می‎شود. ابیاتی که گویای قابل درک بودن زبان سعدی و نمایش باغ دلگشای «پری صابری» برای همگان است و نشان از خلقت و یکی بودن گوهر وجود ابنای بشری دارد. در باغ دلگشا از اتفاقات زمان سعدی سخن به میان می‌آید، از آنچه که بر این شاعر نامدار گذشته و هر آنچه که در آثار و احوالات او قابل دریافت و درک است.


این نمایش را به صورت فیلم تاتر تماشا کنید

تماشا کنید :

امرور، فردای خودت را به یاد بیاور

بازسازی روح رنج کشیده افلیای معاصر توسط مسعود طیبی

پری صابری

صابری از جمله کارگردانانی است که به ادبیات کلاسیک ایران علاقه وافری دارد. وی در دیدگاهی امروزی اتفاقات گذشته و امروز را با هم پیوند زده و با تیزبینی خاص خود، رفتارها و واکنش‎های کهن و امروز را با هم برابر کرده و با جهش‎هایی که در زمان‌های دیگر در دنیا رخ می‌دهد، پیوند می‌زند و در نهایت نتیجه شش دهه تلاش وی در این عرصه به خلق آثاری چون سهراب، فروغ، حافظ، مولانا و حالا هم سعدی شیرین کلام منتهی می‎شود.