راضیه مرتضوی، متولد سال ۱۳۶۲ در تهران است. او که اصلیتی یزدی دارد دانش آموخته فلسفه است و می گوید از کودکی با زمزمه های پدرش به آواز سنتی علاقمند شده است.

راضیه از سن ۱۸ سالگی به صورت جدی با حضور در کلاس استاد سیمین طاهری – که خاله راضیه است – فراگیری دستگاه های آوازی را شروع می کند. او می گوید که سه سال طول کشیده تا بتواند دستگاه ها را تمام کند و پس از آن به تمرین هایش ادامه داده است.

حالا بر روی تصنیف ها کار می کند و به تعلیم موسیقی علاقه دارد. راضیه مرتضوی زیبا و قوی می خواند و با صدایش دل ایرانی به شوق می آید. او از نسل جوانان هنرمندی است که با ظرافت پیوندی دوست داشنتی بین سنت و مدرنیته در هنر ایران زمین می بافند. پیوندی میمون که ایرانی را با ریشه هایش به وحدت می رساند.

راضیه مرتضوی این اجرا را به همراهان پلاک۵۲ تقدیم می کند.