داشتن دوست خیالی مرحله‌ای طبیعی از رشد و تکامل کودک است که در واقع نشان دهنده غلبه بیشتر تصور و تخیل بر ذهن اوست.از زمانی که کودک توانایی درک و استدلال را پیدا می‌کند، ترجیح می‌دهد تجربیات و آرزوهای خود را از زبان فرد دیگری بیان کند.

دوست خیالی وارد می شود

٢ تا ۵ سالگی آغاز ورود دوست خیالی به دنیای کودک است و هرچه سن کودک بیشتر می‌شود از شدت این دوستی‌ها کم خواهد شد.گاها دوستان خیالی همراه با شرایط اضطراب‌آوری مثل تولد فرزند جدید، تغییر محل سکونت، رفتن به مهدکودک و جدایی پدر و مادر بروز می‌کند.

البته دوستان خیالی تنها نشان دهنده اضطراب و تنهایی نیستند و گاهی نشان‌دهنده خلاقیت و قوه تخیل بالا در کودک هستند که به او کمک می‌کنند تا مشکلاتش را به راحتی بیان کند.

 

https://unsplash.com/photos/1bhp9zBPHVE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

دوست خیالی همبازی کودک شده و به او در بهبود مهارت‌های اجتماعی و ابراز احساسات کمک می‌کند. همچنین اعتماد به نفس و شجاعت کودک را در مقابله با تجارب جدید افزایش می‌دهد.

اضطراب چیست؟ 

ازدواج بعد از شکست عشقی

نکته جالب این است که کودک از طرف دوست خیالی‌اش جواب همه پرسش‌های والدین و اطرافیانش را می‌دهد. در واقع والدین بازتابی از برخوردها و رفتارهای خود را در رفتار کودک خود با دوست خیالی می‌بینند و اگر حرف یا حرکتی باعث ناراحتی والدین می‌شود، بهتر است به جای تنبیه یا توبیخ کودک به اصلاح آن رفتار در خود بپردازند.

ناگفته نماند که داشتن چنین دوستان خیالی در بزرگسالی فرد را مستعد تشخیص اختلال شخصیت و یا دیگر اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی می‌سازد.