نصیحت می کنم تا زن بگیری
یکی نه، چند تا حتماً بگیری

 

برای پخت و پز یا شست و شو یا
برای امر زاییدن بگیری

 

یکی اینجا، یکی در جای دیگر
از این کوی و از آن برزن بگیری

 

یکی گرد و تپل باشد بدک نیست
دو تا هم لاغر و مانکن بگیری

 

برای آنکه کیفت کوک باشد
دو تا روس و سه تا ژرمن بگیری

 

دو تا معشوق سکرت هم برای
دوبی، آنتالیا، لندن بگیری

 

همه باید نجیب و ناز باشند
نباید سرتق و لمپن بگیری

 

اگر تعدادشان بالاست حتماً
برای رفت و آمد ون بگیری

 

چنانچه اولین زن را گرفتی
برایش خانه و مسکن بگیری


سپس دنبال یار دومی باش
که این را با قر و بشکن بگیری

 

برای بردن دلدار بعدی
تو باید یک نفر مُخ‌زن بگیری

 

هم اکنون نوبت جانان تازه ست
مردد مانده ای، لیکن بگیری

 

تو با این کار خیرت می توانی
که زهر چشم از دشمن بگیری

 

تساوی حقوق مرد و زن را
تو باید قدر یک ارزن بگیری

 

نصیحت می کنم تا زن بگیری
نباید شک کنی، فوراً بگیری