همایون حسینیان

واکسیناسیون

با توجه به فرارسیدن روز ولنتاین واینکه عشاق در این روز به یکدیگر خرس و قلب هدیه می دهند مناسب دیدم که فلسفه‌ی این رسم را طبق معمول! کشف کنم و طبیعیست که در نهایت به ریشه‌ی آن که ایران است برسم.

در گذشته‌های دور حدود چند قرن پیش در ایران جوانی زندگی می کرد به نام کیومرث که چون برادر بزرگ خانواده بود به او کاکا کیومرث و در نهایت “کاکا کیو” می گفتند.

کاکا کیو پس از رسیدن به سن بلوغ، یک روز که از کوچه می گذشت به دختری زیبا و چاق برخورد می کند و با یک نگاه، یک دل نه؛ صد دل عاشقش می شود و تا می‌خواهد به او نزدیک شود و حسش را به دختر بگوید ناگاه برادر آن دخترخانوم توپول موپولی می آید و او را با خود می برد.

کاکا کیو به خانه می رود و دیگر بیرون نمی‌آید و به بیماری عجیبی دچار می شود به طوریکه فقط و فقط گریه می کرد و چیزی نمی خورد و یکسره داد می زد که قلبم را آن دختر دزدید! هرچه خانواده و آشنا و فامیل و درو همسایه به ترفندهای مختلف سعی می کردند او را به زندگی برگردانند به نتیجه نرسیدند حتی دخترهای زیادی را به او پیشنهاد می دهند ولی کاکا کیو فقط آن دختر توپولی را می خواست.

پس از گسترش این رسم به شبه جزیره عربستان، واژه نوزایی تبدیل به ولد الوقت شد و بعد به اروپا که رسید این واژه تبدیل به ولد تایم شد!

رفته رفته ضعف با او سیطره پیدا می کند به طوری که نمی توانست حتی حرفی بزند و یا تکانی بخورد. در برخی از متون کهن آمده است کاکا کیو تا مرز زخم بستر نیز پیش رفت!

به هر حال یک روز پیر قوم به همسرش دستور می دهد یک کوسن با شکل قلب برایش بدوزد و به همراه یک خرس عروسکی بزرگ به دیدار کاکا کیو می‌رود. کاکا کیو با دیدن آن خرس به حرف می‌آید و می گوید این همانیست که من در کوچه دیده بودمش!

و با این حرف دوباره به زندگی برمی گردد ضمن این که فکر می کند آن کوسن، قلب دزدیده شده اش است. در نهایت کاکا کیو با آن عروسک خرسی ازدواج می کند و تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی می کنند. به همین مناسبت مردم آن روز را روز نوزایی می نامند و هرسال در این روز عاشقان برای تحکیم عشق شان به هم خرس و قلب هدیه می دادند. پس از گسترش این رسم به شبه جزیره عربستان، واژه نوزایی تبدیل به ولد الوقت شد و بعد به اروپا که رسید این واژه تبدیل به ولد تایم شد که به مرور زمان به آن ولنتایم و ولنتاین گفتند. از این روست که امروزه در نقاط مختلف جهان عشاق به یاد کاکاکیو به همدیگر علاوه بر خرس و قلب، کاکائو هدیه می‌دهند.