از قدیم گفته اند درخت هر چه پربار تر باشد، ‌افتاده تر است. به کلام ساده می آید ولی وقتی زندگی با شهرت عجین شود، دیگر افتادگی کار هر کسی نیست. مخصوصا وقتی چهره ات را در تلویزیون و سینما نشان دهند، یا مردم با نفست روی صحنه به شوق بیایند و با شنیدن صدای گرمت در رادیو، شب ها رویا ببافند. حالا واقعا باید پربار باشی تا با فروتنی در قلب مردمت، مهربان باقی بمانی. درست مانند طوفان مهردادیان، بازیگر، گوینده، نویسنده و کارگردان.

طوفان مهردادیان
طوفان برای شما با هنرمندی داستان هایی کوتاه از ادبیات ایران و جهان می خواند که شما را به شنیدن آن ها دعوت می کنیم.