داستان صوتی

نوشته ایگناتسیا ده مائوس  (Ignacia de Mauessنویسنده‌ی پرتغالی زبان اهل برزیل)

با صدای طوفان مهردادیان

گمان کرده‌اید که من دیوانه‌ام؟ نه، اما چرا دیگران چنین می‌گویند؟

‏آنان می‌گویند چون یک نفر را کشته‌ام دیوانه‌ام! اما این‌که دلیل دیوانگی نشد، تازه هر کس دیگری هم بود همین کار را می‌کرد. آقای قاضی اشتباه کرد که مرا گناهکار دانست؛ من در مقایسه با مقتول کمتر گناهکارم. آخر خودتان انصاف دهید گناه من بیشتر بود یا او که پول فراوان همراه داشت؟

گناه من بیشتر بود یا او که با پول‌هایش پز می‌داد و همه جا جار می‌زد که پول زیادی دارد؟ گناه من بیشتر بود یا او که شب را در میهمانخانه‌ی من ماند و زحمت پیاده‌روی در شب را به خود نداد؟


این داستان را با صدای طوفان مهردادیان گوش کنید