همایون حسینیان

تقریبا ششمین دوره قرنطینه‌ رو – برای احتیاط بیشتر دارم – می گذرونم. اگرچه جهان پزشکی در مورد این بیماری هنوز نتونسته درمانی قطعی پیدا کنه ولی خوشبختانه در جهان سیاست ما خیلی از کرونا جلوتر هم رفتیم از بوریس جانسون و ترامپ بگیر تا شینزو آبه و همین حسن آقای روحانی خودمون الان نزدیک دو ماهه دارن خبر خوشحال کننده کنترل کوید۱۹ رو می دن و انصافا هم حرفشون تا حال دو تا نشده از اون اول گفتن هفته دیگه به روال عادی برمی‌گردیم هنوزم همینو می گن!

دیروز بعد از حدود تقریبا دو ماه تنها موجود زنده‌ای که رویت کردم برادر کوچیکم بود که هم اومد منو ببینه و هم مقداری خرت و پرت برام آورد.

و الان دوماهه ما داریم بشکن می زنیم و با همسرای خودمون حرکات موزون سالسا و لامبادا در می کنیم. اظهارات هم در حد جام جهانیه من نمی دونم این سیاستمدارا مرجع و رفرنس اطلاعاتشون از کجاست که به این راحتی نمی شه بهش دسترسی پیدا کرد. به هر رو تو قرنطینه خیلی به این تحلیل ها فکر کردم و چیزای جدیدی اومد تو ذهنم که متوجه شدم منم دست کمی از این آقایون ندارم.

دیروز بعد از حدود تقریبا دو ماه تنها موجود زنده‌ای که رویت کردم برادر کوچیکم بود که هم اومد منو ببینه و هم مقداری خرت و پرت برام آورد. از دم در داشت با ذوق و شوق میومد تو که من یهودستمو بردم جلو و بهش گفتم:

صب کن! … صب کن! اول کفشتو درآر!

اونم بنده خدا، خنده تو دهنش خشک شد و کفششو در آورد و اومد تو. ماسکشو همون ورودی درآورد و قبل از اینکه حرکت خطایی انجام بده گفتم:

اُه اُه اُه… دستات!… دستاتو برو تو دستشویی بشور!

و برای اینکه مطمئن بشم خوب شستشورو انجام می‌ده، همین که رفت تو دستشویی، درو پشتش قفل کردم و گفتم یه دقیقه دیگه میام بازش می کنم تو راحت باش!.

خلاصه همون اول اتاق یه صندلی براش آوردم و تو یه لیوان یه بارمصرف، چای واسه‌ش ریختم و صحبتمون گل کرد. من رو کردم بهش گفتم:

می دونی کرونا تو گرما از بین میره؟ می دونی می گن تابستون کرونارو از بین می ره؟ می دونی الان خورشید گرماش کمه؟
داداشم با شنیدن این صحبتام دهنش از تعجب باز مونده بود. من ادامه دادم:

اگه خورشید بهمون رو کنه و دیگه قهر نکنه؛ گرماش هرچی کویدو ناپدید می کنه! بعد یه لبخند ملیحی زدم و انگار که یه کشف تاریخی کرده باشم بهش گفتم: الان خورشید پشتش به ماست!