پسرم تا می توانی مانند حیوان رفتار کن. اصلا به تو می گویم حیوان باش! حالا که دیگر انسان بودن فایده ای ندارد. پس به عنوان یک پدر به تو پیشنهاد که نه توصیه اکید می کنم حیوان باش تا در زندگی موفق باشی برای همین تا می توانی به حیوانات و رفتارشان دقت کن:

پسرم اول اینکه اگر شبها می خواهی تا بوق سگ بیدار باشی، اگر مثل کرم شب تاب باشی تو را  هوا می زنند یا مثل گل شب بو باشی برایت ترانه می سازند و بعد از ریشه درت می آورند. سعی کن جغد باشی و شبها در گوشی همراهت به شکار بروی، متوجه ای که! اما به تو اخطار می کنم مثل عمو جغد شاخدار نشوی که تهش به خاطر شکار خودت کشته شوی.


این طنز را با صدای نویسنده گوش کنید:


عزیز جانم، اگر در زندگی در جایگاهی قرار گرفتی که می توانی خون مردم را بمکی، چرا که این را در پیشانی ات می بینم. این کار را ترکیبی انجامش بده، حالا با خودت فکر می کنی چطوری می شود آخر. توجه تو را به پشه جلب می کنم که چطور قشنگ خون ما را می خورد و سریع در می رود. اما همین کار را زالو صفتانه انجام بده. یعنی طوری در یک وعده انجامش بدهی که با خون مردم سریعا بتوانی فرار کنی به کانادا و حالش را ببری.

پسرم بوش وگ را در لوک خوش شانس به یاد داری؟

سعی کن در زندگی همینطور احمقانه به همه عشق بورزی و دوستشان داشته باشی، اینگونه تنها اما دست کم زنده می مانی. چون همه تو را احمق تر از آن می دانند که وقتشان را برای نابود کردن تو تلف کنند.

برای مطالعه شما:

خاطرات یک روانپزشک؛ این قسمت : عزرائیل پریشان

ضد تبلیغ های اینستاگرامی (تبلیغات گاوی)

زمین چگونه از حمله آدم فضایی ها نجات یافت؟

پسرم من اگر در قلعه ی حیوانات زندگی می کردم یا مثل یکی از خوک ها می شدم و یا در می رفتم به مزرعه های بغلی، اگر بمانی مانند اسب ازت کار می کشند و وقتی مردی پوستت را می کنند. به یاد داشته باش اصولا به چه دردت می خورد وقتی که مردی ازت با افتخار به عنوان قهرمان یاد کنند. حالا خود دانی.

این را بدان پولدار بودن از شجاعت برتر است. اگر می خواهی از تو راضی باشم، و دعای خیرم بالای سرت بال بال بزند ، ترجیح می دهم، به جای آنکه  مرا پدر پسر شجاع صدا بزنند، بگویند اینهاش پدر پسر برج ساز اومده.!

فرزندم امیدوارم قصه طوطی و بازرگان را از دوران مدرسه هنوز در یاد داشته باشی، پس زیاد حرف نزن

پسرم برای انجام تمام موارد بالا شجاعت پیشه کن و سعی کن نترس باشی. توجه تو را به تخم های دایناسور و دستکم شترمرغ جلب می کنم. دیگر از این پایین تر نیایی.

امیدوارم بیشتر از حیوانات درس بگیری و مثل پدرت مانند اوسکول ها فقط برای وقت گذاراندن به کارتون ها نگاه نکنی

باقی بقایت