عبید زاکانی یکی از شاعران و نویسندگان قرن هشتم است. صرف نظر از اینکه عبید شاعر بوده است همگان نام او را با طنز عجین و اغلب عامه او را به لطایفش می شناسند. در این میان منظومه موش و گربه شهرت بسیار داشته و ریش نامه و صد پند از همه لطیف ترند.

عبید زاکانی

مانند بسیاری از طنز پردازان متقدم مانند سعدی شیرازی، طنز به یکسان در لطایف او راه یافته است. دیوان لطایف او شامل بخش های زیر است:

رساله اخلاق الاشراف، ریش نامه، صد پند و ترجیع بند. تنظیمات و قطعات، رباعیات، رساله دلگشا، تعریفات ملا و دو پیاز، منظومه موش و گربه از دیگر آثار این نویسنده مزاح پرداز است.

تبلیغات گاوی با صدای داوود قنبری !


در ادامه یکی از حکایت های شیرین عبید آمده است تا لحظاتی را به شکرخنده ای دعوت شوید.

حکایت سر خر

روزی مردی سوار بر خر از دهی به دهی دیگر می رفت. در میان راه عده ای از جوانان که شراب خورده و مست بودند راه را بر او می بندند؛ یکی از آنها جامی پر از شراب به او تعارف می کند.
مرد استغفرالله گویان سرباز زد ولی جوانان دست بردار نبودند. بالاخره یکی از آنها تهدید کرد که اگر شراب تعارفی را نخورد کشته خواهد شد.

پادکست طنز : نه فرشته ام، نه کفتر!

 مرد برای حفظ جان راضی شده، با اکراه جام را گرفته و با اکراه رو به آسمان گفت:

 خدایا تو میدانی که من به خاطر حفظ جانم این شراب را می خورم.

چون جام را به لب نزدیک کرد ناگهان خرش شروع به تکان دادن سر خود کرد و سر خر به جام شراب خورد و شراب بر زمین ریخت و جوانان خندیدند. مرد نیز با دلخوری گفت:

پس از عمری خواستیم شرابی حلال بخوریم این سر خر نگذاشت.