از سرمایه خود، محافظت کنیم

دکتر امیر بهکیش

معروف است که حشرات پایه و اساس اکوسیستم و چرخه غذایی ما هستند ولی حضور آنها در داخل خانه ومحیط زندگی اصلا مطلوب نیست! تنوع حشراتی که در مجاورت انسان زیست میکنند بسیار زیاد است و در این نوشتار تلاش شده تا فقط چند مورد از حشراتی که در اقلیم بریتیش کلمبیا اهمیت بیشتری دارند را به زبان ساده معرفی کنیم. 

مورچه های نجار (Carpenter Ants)

این حشرات، مورچه هایی بسیار بزرگ و با آروره هایی قوی هستند که داخل منازل چوبی یافت‌ شده و اندازه آنان به طور متوسط حدود یک سانتی متر می باشد. مورچه های نجار از چوب برای لانه سازی استفاده می کنند اما آرواره های آنان قدرت جویدن چوب خشک را ندارند. حضور این مورچه ها نشانه وجود رطوبت در ساختمان است که می بایست جدی گرفته شود.

مورچه های نجار

خرخاکی ( Pill bugs, Woodlouse)

وجود این حشرات در داخل خانه هشدار دهنده و علامت جدی حضور رطوبت و چوب در حال فساد می باشد. این حشرات با اندازه متوسط نیم تا یک سانتیمتر در هنگام خطر خود را گرد کرده و به شکل یک قرص در می آورند. گزارشاتی از حساسیت پوستی افراد به این حشرات نیز وجود دارد.

زنبور های وحشی (Wasps, Hornets )

وجود این گونه زنبورها در خانه می تواند بسیار خطرناک باشد. این زنبورها گوشتخوار یا مردار خوار هستند و رفتار بسیار خصمانه ای از خود نشان می دهند. گزیدگی این زنبورها باعث بروز واکنش های حساسیتی در بعضی از افراد می شود و متاسفانه مواردی از مرگ و میر هم گزارش شده است. کندوی این زنبورهای وحشی در نقاط مختلف ساختمان می تواند وجود داشته باشد.این زنبورها عسل تولید نمی کنند و از نزدیک شدن به آنها یا تحریک آنان باید جدا خودداری شود.

لانه زنبورهای وحشی

از امیر بهکیش بخوایند :

برای محافظت از سرمایه خود چه کنیم؟

– وجود حشرات فوق را خانه بسیار جدی بگیریم و در صورت وجود هر یک از این حشرات در خانه خود به متخصصان مقابله و دفع حشرات (Pest Control) مراجعه کنیم.

– به عنوان یک اصل کلی، بهترین راه مقابله انسداد فیزیکی راه ورود حشرات به خانه و یا کنترل رطوبت است.

– بازرسان ساختمانی می توانند به شما در شناسایی موارد فوق کمک کنند.

توصیه می شود قبل از خرید، برای اطمینان از یک سرمایه گذاری خوب با بازرسان فنی ساختمان مشورت کنید.