نشریه دانشجویی فروغ در دانشگاه شریف به دلیل طرح جلدش که یک کیسه پلاستیکی مشکی با نوشته «این یک نوار بهداشتی است» و مقاله‌ای با عنوان «باکرگی، ارزش یا باور درونی؟» خلاف عفت تشخیص داده شد و به مدت سه ماه توقیف شد.

این نشریه در اردیبهشت ۱۳۹۹، با رای شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، به دلیل چاپ مطالب و تصاویر آموزشی درباره بهداشت جنسی زنان، پریود و باکرگی، “خلاف عفت عمومی” تشخیص داده شده و حکم ۹ ماه تعلیق از فعالیت دریافت کرده است.

همچنین طرح جلد آن نیز از مصادیق ماده ۳۴ دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و خلاف عفت عمومی عنوان شده است. روی جلد مجله، تصویری از یک کیسه سیاه پلاستیکی نقش بسته که زیر آن نوشته شده :

این یک نوار بهداشتی است

اشاره‌ای به تابو بودن مسئله عادت ماهانه زنان در جامعه ایران.

مدیران مسئول ۷۶ نشریه دانشجویی دانشگاههای استان تهران و گروهی از اعضای هیات تحریریه‌های نشریات دانشگاه علامه طباطبایی، در دو بیانیه جداگانه به توقیف این نشریه دانشجویی و آنچه قلع و قمع و محدود کردن این مجله ها توسط شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی خوانده‌اند،‌ اعتراض کرده‌اند.

آگاهی از بهداشت جنسی و روانی در ایران از مسائلی است که به دلیل وجود تابوهای غلط، کمتر مورد توجه قرار گرفته و این عدم آگاهی شهروندان، خطر بزرگی را برای سلامتی و زیست شان به وجود آورده است.

این یک نوار بهداشتی است

این میان نشریه نماد، مجله دانشجویی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در حمایت از مجله فروغ، پنجمین شماره خود را در خرداد ماه، به مسائل مربوط به طبیعت بدن زن اختصاص داد تا تلنگری باشد به مسئولین ناظر بر نشریات کــه بــا سانسور و تعلیق مطالب علمی و آموزشی و بیمـاریهـای مختص زنــان، مسیر سـلامت جسمی و روانی زنان تغییر نمی‌کند و این مقاله تلاش کرده اطلاعاتی برای بهداشت زنان، از بهداشت قاعدگی گرفته تا بهداشت روابط جنسی ارایه کند.

در سرمقاله مجله نوشته شده که :

آگاهی از بهداشت جنسی و روانی در ایران از مسائلی است که به دلیل وجود تابوهای غلط، کمتر مورد توجه قرار گرفته و این عدم آگاهی شهروندان، خطر بزرگی را برای سلامتی و زیست شان به وجود آورده است.

یکی از مقاله‌هایی که منجر به توقیف موقت آن شد، مطلبی با عنوان باکرگی،ارزش یا باور درونی است؟

یکی از مقاله‌هایی که منجر به توقیف موقت آن شد، مطلبی با عنوان باکرگی،ارزش یا باور درونی است. نویسنده با استناد به مطالعات سازمان های بین المللی، انجام آزمایش باکرگی را فاقد اساس و پایه پزشکی و بالینی و برای سلامت زنان خطرناک خوانده است.

همچنین مقاله پریود از شرم تا آگاهی، نیز باورهای غلط رایج و کمبود مشهود آموزش صحیح عادت ماهانه را بررسی کرده و نوشته:

قاعدگی موضوعی ست که به خاطر شرم و حیا، سالهاست توسط زنان و خانواده آن ها پنهان می شود که همین موضوع باعث عدم آگاهی رسانی شده، جلوی طرح سوال را گرفته و دست پزشکان را در کمک به حل مسئله می بندد. بلوغ و بزرگسالی می تواند برای دختران اوقات سختی باشد.

این مقاله تلاش کرده اطلاعاتی برای بهداشت زنان، از بهداشت قاعدگی گرفته تا بهداشت روابط جنسی ارایه کند. از دیگر موضوعات این شماره موضوع سقط جنین، خطرات بارداری کودک همسران» و خشونت علیه زنان است.