مسئولان باغ وحشی در در لینکلن‌شر، در شرق انگلستان، ۵ طوطی بد‌دهن را از بقیه طوطی‌ها جدا کردند که بقیه طوطی‌ها از آنها تقلید نکنند. ‌‌‌‌

این پنج طوطی به نام‌های بیلی، اریک، تایسون، جید و السی ماه گذشته به جمع ۲۰۰ طوطی خاکستری این باغ وحش پیوسته بودند. ‌‌

اما بعد از مدتی مسئولان باغ وحش متوجه شدند که طوطی ها بددهن هستند و بقیه طوطی‌ها هم از آنها فحش یاد می‌گیرند. ‌

مسئول باغ وحش می‌گوید نگران بازدیدکننده‌های کم سن باغ وحش هم بوده است که از طوطی‌های بددهن فحش می‌شنیدند. ‌

مسئولان فعلا ۵ طوطی بد دهن را به نقاط دیگر پارک در باغ وحش منتقل کرده‌اند به امید اینکه آنها اصوات طبیعی طوطی‌ها را یاد بگیرند.

طوطی بی ادب اخراج شد