مدتی است که درباره زندگی مانی مطالعه می کنم. همان پیام آور ایرانی آیین مانوی که پیروانش او را با القابی چون فرستاده روشنی، بغ راستیگر، سرور نجاتبخش و بودای روشنی می‌خواندند. او در دوران اوج اقتدار ساسانیان می زیست و آئینش مورد قبول شاپور یکم، پادشاه مقتدر ساسانی و تعدادی از شاهزادگان واقع شد. اما این که چطور شاپور به مذهب رسمی دربار ساسانی پشت کرد و به مانی جوان گروید، داستان جالبی دارد.می گویند شاپور (شاهپور) که امپراطوری او با سرعت در حال توسعه در شرق و غرب و عالم بوده، به این نتیجه رسید که دینی جدید که بدون تعصب همه ادیان را قبول داشته باشد، می تواند مقاومت هایی که ریشه مذهبی دارند را در گستره امپراطوری وسیع او به حداقل برساند و ثبات و آرامش را زیر یک پرچم به همراه بیاورد.

از این رو آئین مانوی را نیکو می بیند چون مانی برای تکمیل آموزه‌هایی که پیشینیان آورده بودند دینی نو و همگانی را تبلیغ می‌ نمود که مانند مسیحیت در آن زمان، در آن به روی آدمیان از هر نژاد و با هر وضع و طبقه اجتماعی باز بود. باورهای آن از آیین‌های بابلی و ایرانی سیراب شده بود و از دین‌های بودایی و مسیحیت اثر پذیرفته بود.

چیرگی شاپور یکم بر والریانوس، امپراتور روم، در نقش رستم.

هر چند که در آخر مانی اسیر خشم موبدان زرتشتی که اقتدار خود را درآستانه نابودی می دیدند شد و جانش را از دست داد اما شاید بتوان از این پیامبر ایرانی به عنوان یکی از اولین اندیشمندانی که به آزادی بیان و عقیده برای رسیدن به صلح جهانی باور داشتند، نام برد.
مطالعه کنید:

بیایید دیگر اسطوره نسازیم

هیچ چیز مگر انسان

بر اساس مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ آزادی دین یا عقیده، آزادی عقیده و بیان، حق تجمع مسالمت آمیز و حق آزادی اجتماعات می بایست محترم شمرده شوند.

حمایت از این حقوق نقش مهمی در مبارزه با انواع عدم تحمل و تبعیض بر اساس دین یا اعتقاد دارد و بحث و گفت گوی سازنده و محترمانه در مورد ایده ها و همچنین گفتگوی بین ادیان و مذاهب در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی، می تواند نقش مثبتی در مبارزه با نفرت مذهبی، تحریک و خشونت ایفا کند. علاوه بر این، استفاده از حق آزادی عقیده و بیان و احترام کامل به آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات می تواند نقش مثبتی در تقویت دموکراسی و مبارزه با عدم تحمل مذهبی داشته باشد.

تماشا کنید

 Imagine (تصور کن) شاهکار جان لنون؛ ترانه‌ای برای بشریت، برای انسانیت

با زیر نویس فارسی


 

تاریخ بهترین معلم انسان است. به تاریخ نگاه کنیم. از صفحه اولی که این کتاب قطور باز می شود، شاهد جنگ و کشتار و ویرانی هایی هستیم که تقریبا همه آن ها ریشه مشترکی دارند. سرکوب عقاید دیگران. سخت است اما بیایید جهانی را تصور کنیم که در آن فقط آسمان بالای سرماست، دلیلی برای کشتن و مردن وجود ندارد و مردم در صلح زندگی می کنند. ممکن است خیال بافی باشد،‌ اما ما تنها نیستم.

 

 

شاد و سلامت باشید.

تصور کن :

* Imagine (تصور کن) شاهکار جان لنون؛ ترانه‌ای برای بشریت، برای انسانیت